nachtaktiv

 1. Mamestra brassicae

  Mamestra brassicae

  Kohleule
 2. Mamestra brassicae

  Mamestra brassicae

  Kohleule
 3. Saturnia pyri

  Saturnia pyri

  Wiener Nachtpfauenauge Raupe L3
 4. Saturnia pyri

  Saturnia pyri

  Wiener Nachtpfauenauge, Raupe L2 und L3
 5. Saturnia pyri

  Saturnia pyri

  Wiener Nachtpfauenauge, Raupe L3, im Hinterrund Saturnia pavonia
 6. Saturnia pyri

  Saturnia pyri

  Wiener Nachpfauenauge - Raupe L3
Oben Unten